ReAktin:
Basert på forskning og vitenskapelig dokumentasjon 

ReAktin er like genialt som det er naturlig. ReAktin baserer seg på tradisjonell medisinsk kunnskap kombinert med moderne forskning.

Resepten er utviklet av noen av de fremste kapasitetene på området, for at du skal kunne håndtere hele døgnet bedre. Alt fra å ha overskudd og kapasitet nok til dagens komplekse og slitsomme oppgaver til det å kunne slappe av og sove godt. Dette kaller vi helhetskonseptet.

Forskning viser at hverdagen i dag er langt mer kompleks enn før. Vi må håndtere stadig flere parallelle oppgaver, det er mer teknologi å forholde seg til, og langt flere krever vår samtidige tilstedeværelse. For de fleste av oss er en slik hverdag både energikrevende og utmattende.

ReAktin er derfor like enkelt som det er avansert. Ingrediensene er nøye komponert for å gi deg:

  • Mer energi og overskudd
  • Lettere innsoving og god søvn
  • Bedre fokus og stressmestring

Alt i èn tablett!

ReAktin er derfor midt i blinken, både for deg som føler at hverdagen er kompleks og uoversiktlig, og for deg som kjenner at alderen tynger både mentalt og fysisk. Alle ingrediensene har hver for seg en rekke påviste helsegevinster, men kombinasjonen skaper en helt unik helhet som du sannsynligvis ikke vil finne andre steder.

Helhetskonseptet

Filosofien bak ReAktins resept er tanken om at kroppen fungerer som et hele. For eksempel vil for lite søvn føre til mangel på overskudd, som igjen kan føre til konsentrasjonsproblemer og
dårlig humør, noe som igjen påvirker innsovning og nødvendig hvile.

Alle kroppens puslespillbiter må passe sammen. Ingrediensene i ReAktin vil gi deg enklere inn-sovning, god søvn, mer overskudd og energi, bedre mental kapasitet, fokus, og stresshåndtering.

Med en kropp i balanse og harmoni, vil en kunne fungere optimalt og gi deg en bedre hverdag.

Dette er det vi kaller helhetskonseptet.


BESTILL HER

Invitasjon:
Du kan nå prøve ReAktin i hele 60 dager gratis*
helt uten kjøpsforpliktelser.

Forskning og dokumentasjon

1) Åtte ukers studier viste at behandlingsgruppen fikk signifikante forbedringer sammenlignet med
placebogruppen i både korttids- og langtidshukommelse.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28471731/

2) Disse funnene tyder på at Ashwagandhas stressavlastende effekter kan oppstå via dens modererende effekt
på hypothalamus-hypofyse-binyreaksen. Imidlertid er det nødvendig med ytterligere undersøkelser med større
prøvestørrelser, forskjellige kliniske og kulturelle populasjoner og varierende behandlingsdoser for å underbygge
disse funnene.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31517876/

3) Totalt fullførte 144 personer studien (ingen rapporterte bivirkninger). Egenrapportert søvnkvalitet økte med
72% i behandlingsgruppen, sammenlignet med kun 29% i placebogruppen (p <0,001).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32540634/

4) Funnene i denne studien tyder på at et fullspektret, høykonsentrert Ashwagandharot-ekstrakt forbedrer
individets motstand mot stress trygt og effektivt, og øker den egenvurderte livskvaliteten.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3573577/

5) Denne studien rapporterer at tilskudd av Ashwagandha viser en betydelig økning i muskelmasse og
muskelstyrke, og bekrefter at tilskudd av Ashwagandha kan være nyttig i forbindelse med trening.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26609282/

6) Bacopa Monnieri forbedret hastigheten på visuell informasjonsbehandling målt ved IT-oppgaven,
læringshastighet og minnekonsolidering målt ved AVLT (P <0,05) og tilstandsangst (P <0,001) sammenlignet med
placebo, med maksimale effekter tydelige etter 12 uker.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11498727/

7) Denne studien gir ytterligere bevis for at Bacopa Monnieri har potensial til å forbedre kognitiv ytelse i
aldringen, på en sikker måte.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18611150/

8) Resultatene tyder på at fosfatidylserin kan være en lovende kandidat for studier i de tidlige stadiene av AD
(Alzheimer Desease).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1609044/

9) Våre funn tyder på at L-theanin har potensial til generelt å fremme mental helse i mennesker som opplever
stressrelaterte plager og kognitiv svikt.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31623400/

10) I motsetning til konvensjonell sovemedisin, er L-theanine et middel som fremmer god søvnkvalitet gjennom
å virke beroligende. Denne studien tyder på at L-theanine er både et trygt og naturlig søvnhjelpemiddel.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25759004/

11) Homocysteine-lowering by B vitamins slows the rate of accelerated brain atrophy in mild cognitive impairment - 
a randomized controlled trial:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20838622/


Spesialtilbud akkurat nå:
Kjenn forskjellen - test ReAktin GRATIS* i 60 dager!

Hent info fra 1881.no
Felter merket med *er obligatoriske

Copyright Pharma Norge AS 2018. All rights reserved.

Tlf: 7580 3565       Epost: post@reaktin.no